Chính Sách Bảo Mật

Sử dụng thông tin, bảo vệ dữ liệu và bảo mật internet

Pointy Sticks là có liên quan cho sự riêng tư của khách đến các trang web và bảo vệ sự riêng tư của nó là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bảo mật thông tin được truyền qua Internet không thể được đảm bảo.

Các phần sau đây mô tả chung về các loại thông tin được thu thập tại các trang web của Pointy Sticks và việc sử dụng thông tin đó.

Thông tin cá nhân

Pointy Sticks thu thập dữ liệu liên quan đến sức khỏe và thông tin nhận dạng cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email hoặc thông tin khác chỉ khi được yêu cầu và tự nguyện gửi cho chúng tôi trên trang web này. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để cải thiện mức độ dịch vụ và nội dung của trang web của chúng tôi. Trường hợp bạn cho biết sự đồng ý của bạn, chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bạn các mẹo, thông tin hữu ích, tin tức về sản phẩm và cập nhật qua email; gửi cho bạn mẫu sản phẩm; thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ mới của Pointy Sticks; tìm kiếm quan điểm của bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và cho các mục đích nội bộ của chúng tôi.

Hãy lưu ý rằng bằng cách gửi dữ liệu sức khỏe có liên quan và thông tin cá nhân và khi thích hợp, cho thấy có sự đồng ý của bạn để nhận thêm thông tin hoặc liên lạc trực tiếp, bạn đồng ý thông tin đó được xử lý cho các mục đích trên được liệt kê. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng Pointy Sticks sẽ có quyền sử dụng và lưu trữ không hạn chế trên các hệ thống nội bộ của mình, dù ở trong hay ngoài EU, bất kỳ thông tin nào như vậy do bạn cung cấp. Trong bối cảnh này, xin lưu ý rằng thông tin của bạn có thể vượt qua biên giới quốc gia trong quá trình xử lý.

Theo luật bảo vệ dữ liệu có liên quan, bạn có quyền nhận được từ Pointy Sticks (Bộ điều khiển dữ liệu cho các mục đích của luật bảo vệ dữ liệu) một bản in dữ liệu liên quan đến bạn và có bất kỳ sự không chính xác nào trong dữ liệu này cải chính.

Bạn luôn có quyền (a) từ chối nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi; và (b) từ chối tiết lộ thêm thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Để làm như vậy, vui lòng hoàn thành trang Liên hệ với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi cho chúng tôi số điện thoại miễn phí tại [chèn số liên lạc địa phương] để từ chối. Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong vòng 10 ngày.

Thông tin không thể nhận dạng cá nhân

Pointy Sticks cũng thu thập thông tin không thể nhận dạng cá nhân dưới dạng tổng hợp để theo dõi dữ liệu, như tổng số lượt truy cập vào trang web của chúng tôi, số lượng khách truy cập vào mỗi trang của trang web của chúng tôi và tên miền của các nhà cung cấp dịch vụ internet của khách truy cập. Chúng tôi sử dụng thông tin này, vẫn ở dạng tổng hợp, để hiểu cách khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi để chúng tôi có thể cải thiện chúng. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin này với các công ty Pointy Sticks khác. KHÔNG CÓ THÔNG TIN NHẬN DẠNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG BỐ TRONG QUY TRÌNH NÀY.

Sử dụng địa chỉ IP

Địa chỉ Giao thức Internet (IP) là một bộ số được gán tự động cho máy tính của bạn bất cứ khi nào bạn đăng nhập vào nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc thông qua mạng cục bộ (LAN) của tổ chức hoặc mạng diện rộng (WAN). Máy chủ web tự động xác định máy tính của bạn bằng địa chỉ IP được gán cho nó trong phiên trực tuyến của bạn.

Pointy Sticks có thể thu thập địa chỉ IP cho mục đích quản trị hệ thống và kiểm tra việc sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi thường không liên kết địa chỉ IP của người dùng với thông tin nhận dạng cá nhân của người dùng đó, điều đó có nghĩa là mỗi phiên của người dùng sẽ được ghi lại, nhưng người dùng vẫn ẩn danh với chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ IP để xác định người dùng trang web của chúng tôi khi chúng tôi cảm thấy cần phải thực thi việc tuân thủ các điều khoản sử dụng của trang web hoặc để bảo vệ dịch vụ, trang web của chúng tôi hoặc người dùng khác.

Liên kết đến các trang web khác

Các trang web Pointy Sticks cung cấp các liên kết đến các trang web Pointy Sticks và bên thứ ba khác như một dịch vụ cho người dùng của chúng tôi. Chính sách bảo mật được mô tả ở đây không áp dụng cho các trang web đó. Vui lòng đảm bảo bạn kiểm tra phần chính sách pháp lý và quyền riêng tư của bất kỳ trang web nào bạn liên kết đến.

Thông tin cookie cho người dùng

Giống như hầu hết các công ty khác, Pointy Sticks sử dụng “cookie” để cải thiện trải nghiệm cho khách truy cập trang web của chúng tôi.

Cookies là các tệp nhỏ, bao gồm một chuỗi các chữ cái và số, được đặt trên máy tính của bạn bởi các máy chủ trang web. Chúng cho phép chủ sở hữu trang web phân biệt bạn với những người dùng khác của trang web. Cookies không thể được thực thi dưới dạng mã hoặc được sử dụng để phân phối virus và chúng không thể cho phép chúng tôi truy cập vào ổ cứng của bạn. Chúng tôi không thể đọc bất kỳ thông tin nào trên ổ cứng của bạn ngay cả khi chúng tôi lưu trữ cookie ở đó.

Dữ liệu được tạo thông qua cookie trên các trang web Pointy Sticks có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau bao gồm:

Cần thiết nghiêm ngặt: Những cookie này rất cần thiết để cho phép bạn di chuyển xung quanh trang web và sử dụng các tính năng của nó, chẳng hạn như truy cập các khu vực an toàn của trang web và lưu các mặt hàng vào giỏ mua hàng.

Hiệu suất: Những cookie này thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng trang web, ví dụ như trang nào khách truy cập thường xuyên truy cập và nếu họ nhận được thông báo lỗi. Những cookie này được sử dụng để cải thiện cách thức một trang web hoạt động trong các phiên bản trong tương lai.

Chức năng: Những cookie này cho phép trang web ghi nhớ các lựa chọn bạn thực hiện như tên người dùng, ngôn ngữ hoặc khu vực bạn đang ở và cung cấp trải nghiệm cá nhân nâng cao hơn.

Nhắm mục tiêu hoặc quảng cáo: Những cookie này được sử dụng để phân phối nội dung phù hợp hơn với bạn và sở thích của bạn.

Chúng tôi không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào quảng cáo trên trang web của chúng tôi nhưng chúng tôi không thể kiểm soát các nhà quảng cáo được các nhà cung cấp dịch vụ internet cho phép quảng cáo trong khi bạn đang duyệt trên internet.

Theo luật pháp, Pointy Sticks phải có được sự đồng ý của bạn đối với tất cả các loại cookie mà chúng tôi đặt ngoài những loại “Cần thiết nghiêm ngặt”. Do đó, Pointy Sticks đã giúp bạn dễ dàng quản lý các loại cookie khác nhau được sử dụng trên các trang web của chúng tôi dự định sử dụng ở EU bằng cách cho phép bạn chọn đặt cookie khi duyệt trang web của chúng tôi khi bạn bắt đầu truy cập. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn sử dụng cookie khối (bao gồm cả các cookie cần thiết nghiêm ngặt), bạn có thể không truy cập được một số chức năng hoặc bộ phận của trang web này.

Bảo vệ

Pointy Sticks vận hành các mạng dữ liệu an toàn được bảo vệ bởi tường lửa và mật khẩu bảo vệ tiêu chuẩn công nghiệp. Pointy Sticks có các biện pháp bảo mật nhằm cố gắng bảo vệ chống lại sự mất mát, lạm dụng và thay đổi dữ liệu người dùng của bạn dưới sự kiểm soát của chúng tôi.

Trừ khi được nêu dưới đây, chỉ những nhân viên được ủy quyền mới có quyền truy cập vào thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi áp đặt các quy tắc nghiêm ngặt đối với nhân viên Pointy Sticks có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin người dùng hoặc máy chủ lưu trữ dịch vụ của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo rằng việc mất, sử dụng sai hoặc thay đổi dữ liệu sẽ không xảy ra; chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực để ngăn chặn những điều đáng tiếc xảy ra.

Chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân với bên thứ ba

Pointy Sticks sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào cho bất kỳ mục đích nào. Trong một số trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

(i) Đôi khi các bên thứ ba được lựa chọn cẩn thận được sử dụng để cung cấp cho Pointy Sticks các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến trang web của mình và đôi khi các bên đó có thể truy cập vào thông tin của bạn để cho phép họ cung cấp các dịch vụ đó cho Pointy Sticks. Hãy yên tâm rằng tất cả các công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ như vậy đều được Pointy Sticks yêu cầu phải đáp ứng cùng tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cao;

(ii) Khi chúng tôi có lý do để tin rằng việc tiết lộ thông tin này là cần thiết để xác định, liên hệ hoặc đưa ra hành động pháp lý chống lại ai đó có thể gây thương tích cho bạn hoặc làm tổn thương hoặc can thiệp vào quyền, tài sản hoặc hoạt động của Pointy Sticks, những người dùng khác trang web, hoặc bất cứ ai khác có thể bị tổn hại bởi các hoạt động đó; hoặc là

(iii) Khi chúng tôi tin rằng luật pháp yêu cầu hoặc đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của các cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến vụ án dân sự hoặc điều tra hành chính đang chờ xử lý.

Bản chất ràng buộc

Bằng cách gửi dữ liệu cá nhân và / hoặc sức khỏe, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi chính sách bảo mật Internet của chúng tôi và đồng ý rằng Pointy Sticks có thể, theo quyết định riêng của mình, tiết lộ thông tin về bạn trong các trường hợp và trong phạm vi được quy định trong chính sách này.

Liên hệ chúng tôi

Bạn có thể yêu cầu một bản sao thông tin chúng tôi giữ liên quan đến bạn hoặc thu hồi sự đồng ý của bạn đối với việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích được liệt kê ở trên bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi tại: lienhe@pointysticks.org

Thay đổi

Mọi thay đổi đối với chính sách quyền riêng tư này sẽ được thông báo kịp thời trên trang này.